Proje Ekibi

Etkinlik Düzenleme Kurulu (Alfabetik sıra ile)
Doç. Dr. Ahmet Başal / YürütücüYıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül Bal Gezegin Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ceyhun Yükselir Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Akbaş Erciyes Üniversitesi
Bilim Kurulu (Alfabetik sıra ile)
Doç. Dr. Ahmet Başal (Düzenleme Kurulu Başkanı)Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Ece Zehir TopkayaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Eda ÜstünelMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan Bada Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Çakır Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Rana Yıldırım Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Selami Aydın İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Şevki Kömür Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Paker Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Bayyurt KerestecioğluBoğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Kırkgöz Çukurova Üniversitesi
Yerel Düzenleme Kurulu (Alfabetik sıra ile)
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Akbaş Erciyes Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Hale OrtaköylüoğluErciyes Üniversitesi
Ders Verecek Öğretim Üyeleri (Alfabetik sıra ile)
Doç. Dr. Ahmet BaşalYıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül Bal GezeginOndokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Üyesi Ceyhun YükselirOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem AkbaşErciyes Üniversitesi