Proje Ekibi

Etkinlik Düzenleme Kurulu (Alfabetik sıra ile)
Doç. Dr. Ahmet Başal / YürütücüYıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Üyesi Betül Bal Gezegin Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ceyhun Yükselir Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Üyesi Erdem Akbaş Erciyes Üniversitesi
Bilim Kurulu (Alfabetik sıra ile)
Doç. Dr. Ahmet Başal (Düzenleme Kurulu Başkanı)Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Ece Zehir TopkayaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Eda ÜstünelMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan Bada Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Rana Yıldırım Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Kırkgöz Çukurova Üniversitesi
Yerel Düzenleme Kurulu (Alfabetik sıra ile)
Doç. Dr. Ahmet Başal Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Üyesi Erdem Akbaş Erciyes Üniversitesi
Ders Verecek Öğretim Üyeleri (Alfabetik sıra ile)
Doç. Dr. Ahmet BaşalYıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Betül Bal GezeginOndokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Üyesi Ceyhun YükselirOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Üyesi Erdem AkbaşErciyes Üniversitesi