Başvuru Şartları

Etkinliğe 25 İngilizce öğretmen adayının (3. ve 4. sınıf) katılması ve aşağıdaki kriterlere göre aday seçiminin yapılması planlanmaktadır.

 1. Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinde yer alan İngilizce öğretmenliği bölümlerinde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak.
 2. Katılımcı adayların sınıf dağılımının (3. ve 4. sınıf) mümkün olduğunca eşit olması ve yaygın etkiyi artırmak için bu adayların farklı üniversitelerden olmaları dikkate alınacaktır. 
 3. Katılacak öğretmen adayının alttan dersi bulunmaması
 4. Not ortalamasının 4 üzerinden 3.00 ve üzeri olması (eşitlik durumunda AGNO’su daha yüksek olan adaylar tercih edilecektir). Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri talep edilecektir.
 5. Başarı sıralamaları aynı olan (transkript notları) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru sıralamaları (başvuru tarihleri) dikkate alınacaktır.
 6. Yirmi beş adayın mümkün olduğunca Türkiye’nin farklı il ve üniversitelerinde öğrenci olması dikkate alınacaktır.
 7. Katılımcı adayların cinsiyet dağılımının mümkün olduğunca eşit olması dikkate alınacaktır. 
 8. Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 9. Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması halinde etkinliğe kabul edilecek öğrencilerin seçiminde başarı sıralamaları ve daha önceden TÜBİTAK destekli herhangi bir eğitime katılıp katılmama durumları esas; bu kıstaslarda da eşitlik olması durumunda etkinliğe başvuru sırası (zamanı) dikkate alınacaktır.
 10. TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak
 11. COVID-19 önlemleri kapsamında katılımcıların aşı durumlarını belgelendirmeleri

Bazı ek hatırlatmalar:

 • Son başvuru tarihinden sonra, başvuru sistemi (google form) pasif hale getirilecek olup, ek başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Değerlendirme sonunda, etkinliğe başvuran aday öğrencilere etkinliğe kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın gerekçeleri ile bildirim yapılacaktır.
 • Asil katılımcı listesi web sitemizden de duyurulacak ve asil katılımcılardan bir hafta içerisinde katılımlarını onaylamaları beklenecektir. Herhangi bir sebepten dolayı katılmayacaklarını beyan eden adaylar için Yedek Listeden sırası ile diğer adaylara bilgilendirme yapılacaktır.

BAŞVURU için lütfen formu doldurunuz.