Başvuru Şartları

Etkinliğe 25 İngilizce öğretmen adayının (3. ve 4. sınıf) katılması planlanmaktadır. Adaylar henüz belirlenmemiş olup, bu aşamada aşağıdaki kriterlere göre aday seçimi yapılacaktır. Projenin yüz yüze planlanmasına karşın 25 katılımcı adayının projeye alınma sebebi, daha verimli, etkileşimli ve dönüt bakımından doyurucu bir etkinlik olarak gerçekleşmesini sağlamaktır.

 1. Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinde yer alan İngilizce öğretmenliği bölümlerinde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak.
 2. Katılımcı adayların sınıf dağılımının (3. ve 4. sınıf) mümkün olduğunca eşit olması ve yaygın etkiyi artırmak için bu adayların farklı üniversitelerden olmaları dikkate alınacaktır. 
 3. Katılacak öğretmen adayının alttan dersi bulunmaması
 4. Not ortalamasının 4 üzerinden 3.00 ve üzeri olması (eşitlik durumunda AGNO’su daha yüksek olan adaylar tercih edilecektir). Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri talep edilecektir.
 5. Tübitak 2209 projesi desteklenen öğrencilere öncelik verilecektir.
 6. Başarı sıralamaları aynı olan (transkript notları) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru sıralamaları (başvuru tarihleri) dikkate alınacaktır.
 7. Yirmi beş adayın mümkün olduğunca Türkiye’nin farklı il ve üniversitelerinde öğrenci olması dikkate alınacaktır.
 8. Katılımcı adayların cinsiyet dağılımının mümkün olduğunca eşit olması dikkate alınacaktır. 
 9. Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 10. Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması halinde etkinliğe kabul edilecek öğrencilerin seçiminde başarı sıralamaları ve daha önceden TÜBİTAK destekli herhangi bir eğitime katılıp katılmama durumları esas; bu kıstaslarda da eşitlik olması durumunda etkinliğe başvuru sırası (zamanı) dikkate alınacaktır.
 11. TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak

Bazı ek hatırlatmalar:

 • Son başvuru tarihinden sonra, başvuru sistemi (google forms) pasif hale getirilecek olup, ek başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Değerlendirme sonunda, etkinliğe başvuran aday öğrencilere etkinliğe kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın gerekçeleri ile bildirim yapılacaktır.
 • Asil katılımcı listesi proje web sayfasından da duyurulacak ve asil katılımcılardan bir hafta içerisinde katılımlarını onaylamaları beklenecektir. Herhangi bir sebepten dolayı katılmayacaklarını beyan eden adaylar için Yedek Listeden sırası ile diğer adaylara bilgilendirme yapılacaktır.
 • Etkinlik hem resmi hem de resmi olmayan (örn: sosyal platformlar) kanallar, hazırlanan etkinlik afişleri ve etkinlik web sitesi aracılığı ile tüm üniversitelere ve ilgili bölümlere duyurulacaktır.
 • Başvuru formu sayfası:

Bazı ek hatırlatmalar:

BAŞVURU formunu doldurmak için lütfen TIKLAYINIZ.